Lietuvoje statytų daugiabučių namų balkonai dažniausiai būna 2 tipų:

1. Armuota-gelžbetoninės plokštė, atliekanti gembės funkciją;

2. Ant metalinių, sienoje ar perdangoje inkaruotų gembinių sijų išlieta betono plokštė.

Pirmo tipo balkonų/lodžijų laikančiosios konstrukcijos pagrindas yra armatūrinis tinklas (armatūros konstrukcija), kuris atlaiko lenkiamąjį momentą plokštės įtvirtinimo zonoje.

Prieš kelis dešimtmečius įrengti šio tipo balkonai/lodžijos nebuvo paruošti ypatingoms eksploatacijos sąlygoms, t.y. nebuvo apsaugoti nuo vandens įsigėrimo, nebuvo tinkamai paruošta pastato sujungimo su sienomis siūlė ir kt. Dėl šių priežasčių lietaus vanduo skverbiasi į pastato laikančiąsias konstrukcijas ir mažina jų mechaninį atsparumą bei gadina butų patalpų apdailą (drėgmės dėmės, pelėsiai ir kt.). Taip pat vanduo geriasi į balkono konstrukcijos betoną, ardo jį ir skatina armatūros koroziją, dėl to balkonas tampa avarinės būklės.

1 pav. Gelžbetoninės plokštės betono irimas ir armatūros korozija

Gembinių plokščių (1 tipo) renovacija. Renovuojant armuotą g/b plokštę, atliekančią gembės funkciją, būtina pašalinti visą suirusį, netvirtą betoną, kuris visiškai neapsaugo armatūros nuo korozijos. Nudaužius tokį betoną, patikrinama armatūros būklė ir, jei reikia, ji sustiprinama papildomais strypais. Atlikus betonavimo darbus, renovuotos plokštės kraštai apskardinami cinkuota skarda. Ant gelžbetoninės plokštės viršaus įrengiama polimerbituminė arba EPDM hidroizoliacija bei drenažinis sluoksnis (korys su geotekstile), kuris be drenavimo funkcijos, taip pat pasižymi termoizoliacinėmis savybėmis ir sumažina šalčio tiltelį į butų patalpas (šalčio tilteliai susidaro balkono plokštės ir sienos sandūros zonoje dėl šiluminės izoliacijos nutraukimo). Paskutiniame darbo proceso etape, formuojamas armuotas betoninis nuolydis ir įdedamos metalinės-įdėtinės detalės aptvėrimo suvirinimui.

Antro tipo balkonų laikantieji elementai – gembinės sijos. Šio tipo balkonai kelia didžiausią grėsmę, kadangi dėl agresyvių atmosferos veiksnių laikančiosios sijos praranda techninį stabilumą ir neatlieka savo funkcijos. Tokio tipo balkonų betono plokštės gali nukristi žemyn visu svoriu arba didžiąja jo dalimi, kas mažai tikėtina armuotos g/b plokštės atveju.

Įrengus laikančiąsias sijas, pašalinamas visas išorės poveikio pažeistas betonas ir atliekami betonavimo ir apskardinimo darbai. Betoninės plokštės viršuje įrengiama polimerbituminė arba EPDM hidroizoliacija bei drenažinis sluoksnis. Paskutiniame darbo proceso etape, formuojamas armuotas betoninis nuolydis (išlyginamasis sluoksnis) ir įdedamos metalinės-įdėtinės detalės aptvėrimo suvirinimui.

2 pav. Avarinės būklės balkonas

Balkonų plokščių (2 tipo) renovacija.

Šio tipo balkonų renovacija/rekonstrukcija yra gan sudėtinga, todėl į pagalbą reikėtų pasitelkti atestuotus konstruktorius, kad jie atliktų reikiamus skaičiavimus ir parengtų balkono rekonstrukcijos projektą. Daugelis rangovų drastiškai ardo balkono plokštę ir keičia laikančiąsias sijas, tačiau yra buvę atvejų, kai naujai išlieta balkono plokštė su laikančiomis sijomis persikreipia ir tampa dar pavojingesnė nei prieš rekonstrukciją. Taip atsitinka dėl to, kad laikančiosios sijos būna blogai/nepatikimai inkaruotos. Naujas gembines sijas inkaruoti galima pastato sienoje arba perdenginyje. Dažniausiai sijos inkaruojamos perdenginyje, tačiau būna atvejų, kai dėl pastato nusidėvėjimo, o konkrečiau – dėl perdenginių mechaninio atsparumo sumažėjimo (pvz.: kai perdenginiai mediniai), juose sijų inkaruoti nerekomenduotina. Tokiu atveju, sijos pagal parengtą konstruktoriaus projektą inkaruojamos pastato sienoje po esama balkono plokšte.

3 pav. Balkonas prieš rekonstrukciją

4 pav. Balkonas po rekonstrukcijos

Įrengus laikančiąsias sijas, pašalinamas visas išorės poveikio pažeistas betonas ir atliekami betonavimo ir apskardinimo darbai. Betoninės plokštės viršuje įrengiama polimerbituminė arba EPDM hidroizoliacija bei drenažinis sluoksnis. Paskutiniame darbo proceso etape, formuojamas armuotas betoninis nuolydis (išlyginamasis sluoksnis) ir įdedamos metalinės-įdėtinės detalės aptvėrimo suvirinimui.